Met de Basismodule heeft u uitsluitend de fiscale  en- wettelijke werkzaamheden uit handen gegeven en verwerkt u zelf de boekhouding.

De volgende werkzaamheden worden voor u door ons uitgevoerd:

 • Jaarcijfers opstellen ten behoeve van winstaangifte
 • Aangifte inkomstenbelasting voor u en uw partner
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Publicatiebericht jaarcijfers opstellen
 • Deponering jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel
 • Afschrijving boeken over investeringen
 • Loonjournaalpost boeken
 • Beoordeling van uw boekingen en terugkoppeling van de bevindingen
 • Dossiervorming volgens wettelijke vereisten
 • Controle van voorlopige aanslagen Belastingdienst

Voorwaarden Basismodule

Deze voorwaarden zijn van toepassing als u uitsluitend de module Basis bij ons afneemt. Deze module betekent voor u dat u alle overige modulen inkoop, verkoop, bank, kas en btw aangifte zelf boekt in een boekhoudpakket naar keuze en dat u bij ons de door u geboekte administratie aanlevert via lijst met grootboekmutaties, balans, V&W rekening, openstaande debiteuren en crediteurenlijst en een auditfile*. U bent vrij in de keuze van boekhoudpakket software. Hierover kunnen wij u wel adviseren! * NB: Software moet wel een auditfile per periode als output kunnen genereren.

Bij aanleveren van de stukken controleren wij uw boeking op een 7- tal essentiële boekhoudkundige onderdelen. Uit deze controle volgt een GO / NO GO voor het samenstellen van de jaarrekening. Bij GO gaan wij door met samenstellen van uw jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting op basis van uw boekingen. Bij NO GO ontvangt u van ons een lijst met bevindingen die u kunt corrigeren.

Hiervoor krijgt u van ons 10 werkdagen de tijd om de boekingen te herstellen. Of wij doen (= na 10 dagen) de benodigde correcties. U ontvangt van ons dan een factuur voor de tijd die wij hebben besteed aan het verwerken van de correctie. Het uurtarief bedraagt €90,- excl. BTW.

7- tal essentiële boekhoudkundige onderdelen zijn:

De boekingen die gedaan zijn, moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • Vraagposten zijn opgelost
 • Kruisposten/ tussenrekeningen zijn saldo nul
 • Investeringen zijn geboekt op een aparte grootboekrekening
 • Openstaande debiteuren en crediteurenlijsten per balansdatum zijn verklaarbaar
 • Banksaldi sluiten aan met bankafschrift
 • Beginbalans moet sluiten met voorgaande jaarrekening
 • Inkoop en verkoop facturen zijn op de juiste grootboekrekeningen geboekt

Indien wij constateren dat consequent bovenstaande voorwaarden niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor om uw module om te zetten inclusief desbetreffende prijsverandering. Hierover ontvangt u van ons vooraf bericht.

Basismodule betekent voor u dat u geen gebruik kunt maken van ons gratis servicepakket met onder andere gratis telefonische ondersteuning op boekhoudkundig gebied. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de boekingen en het naleven van fiscale regels en het indienen van BTW- aangifte en eventuele ICP-aangiften. Mocht u toch vragen hebben dan kunnen wij u ondersteunen, maar dan ontvangt u van ons een factuur voor de bestede tijd.

Ter ondersteuning van uw boekingen kunnen wij een maandelijkse of een kwartaal check uitvoeren op uw boekingen of bovenstaande punten goed gaan. Hiervoor is het wel van belang dat wij toegang tot uw administratie hebben. Hiervoor ontvangt u van ons een factuur op basis van de bestede tijd tegen het bij ons geldende uurtarief.

Bij afname van alle modulen is telefonische ondersteuning op administratief gebied inbegrepen.