Sturing door inzicht in uw cijfers?

Geen verassingen achteraf
U staat aan het roer van uw onderneming. Periodieke cijfers per maand of kwartaal kunnen u helpen om te bepalen of u nog de juiste koers vaart? Het gevoel dat u heeft over hoe uw onderneming zich ontwikkeld klopt dat ook met de tussentijdse cijfers.

Het eerste kwartaal is afgesloten. Dit is een ideaal moment om te evalueren of u realiseert wat u zich ten doel heeft gesteld. Hebt u inzicht in uw bedrijfsvoering? Weet u welke koers u vaart? Wat vertellen uw tussentijdse cijfers?

Om tussentijds te kunnen meten of uw beleid tot een beter rendement leidt, zal er eerst een begroting opgesteld moeten zijn. Daarbij gaat het om de prognose vooraf, met vragen als: Wat is mijn plan dit kwartaal? En hoe zat dat vorig jaar in ditzelfde kwartaal? De begroting dient u vervolgens binnen uw organisatie naar praktische doelstellingen om te zetten zoals bijvoorbeeld de omzettargets per week of per maand?

Tussentijdse cijfers geven u houvast!
Door het opstellen van tussentijdse cijfers kunt u meten of verbeteracties hebben geleid tot een beter resultaat. Tussentijdse cijfers kunnen per maand of per kwartaal worden opgesteld en kunnen worden gepresenteerd naast de begroting. In een oogopslag is te zien “waar u staat” en of bijsturing noodzakelijk is. Dat voorkomt verrassingen achteraf. Door tussentijdse cijfers bent u in staat proactief uw onderneming bij te sturen.