Heeft u een aanslagbiljet voor de inkomstenbelasting ontvangen? Deze aangifte naar de Belastingdienst kunnen wij voor u verzorgen.

Meld u aan
Graag ontvangen wij van u van te voren bericht of u gebruik wenst te maken van onze diensten, zodat wij met uw aangifte rekening kunnen houden in onze planning. U kunt zich aanmelden via onze contactpagina.

We plannen een afspraak in
Wij zullen ons hard gaan maken om alle aangiftes voor 1 mei in te dienen bij de Belastingdienst, nadat wij deze mondeling met u hebben doorgenomen. Hiervoor hebben wij uiterlijk 20 april uw gegevens compleet nodig. U hoeft niet met aanleveren te wachten totdat u de aanslag van de Belastingdienst ontvangen heeft. Mocht u nu al gegevens beschikbaar hebben voor uw aangifte, dan stellen wij het op prijs dat u deze al zo spoedig mogelijk bij ons komt aanleveren, zodat wij die alvast kunnen gaan verwerken.

 

Tarief aangifte inkomstenbelasting
€ 75 voor een persoon
€ 150 voor twee personen

Checklist

Hierbij treft u een checklist aan met de gegevens die wij hiervoor nodig hebben. Beoordeelt u zelf aan de hand van de checklist welke gegevens voor u van toepassing zijn.

Download de checklist

Let op: De informatie op deze pagina geldt uitsluitend voor een particuliere, niet zakelijke aangifte. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Voor meer informatie over een zakelijke aangifte inkomstenbelasting verwijzen wij u naar onze modules.