Wat kan ik als ondernemer met een jaarrekening? Waarom heb ik dat nodig?

Een vlekkeloze administratie is noodzaak. De administratie is de basis waarop wij de jaarrekening en onze adviezen worden gebaseerd. Wij vinden het goed dat u als ondernemer betrokken bent bij uw administratie. Daarmee houdt u contact met de ontwikkelingen binnen uw onderneming. Soms betekent dit dat u helemaal zelf de administratie voert of dat wij de administratie voor u boeken, maar u als ondernemer wel de mogelijkheid bieden om inzicht te hebben in de administratie. Dit kan doormiddel van online boekhouding en het Unit4 Gemak Dashboard.

Wat kunt u met een jaarrekening?
Wij doen meer dan alleen uw jaarrekening samenstellen. Een jaarrekening biedt veel mogelijkheden en inzichten. Wij geven u inzicht in de cijfers en wat die betekenen voor de huidige situatie en voor uw toekomstplannen tijdens de persoonlijke bespreking van de jaarrekening. Zo kunnen we u gevraagd en ongevraagd een goed onderbouwd en persoonlijk advies geven.

Het samenstellen van de jaarrekening is de vastlegging van het verleden. Daar kunt u op dat moment niets meer aan doen. Het is bij ons ook mogelijk om tussentijds inzicht te krijgen in hoe het met uw onderneming gaat op dat moment gaat. Zodat u actueel kunt inspringen en u beleid hierop kunt aanpassen. Dit doen we door met u mee te denken over uw bedrijfseconomische en financiële toekomstplannen en signalen uit uw administratie te halen. En u te ondersteunen met tussentijdse financiële inzichten en relevante managementinformatie op uw verzoek, zodat u goed onderbouwde beslissingen kunt nemen.

Wat is het verschil tussen samenstellen en controleren van de jaarrekening?
Volgens wettelijke richtlijnen wordt bepaald of uw onderneming controleplichtig is of niet. Indien u niet controleplichtig bent kunt u volstaan met een samengestelde jaarrekening in plaats van een gecontroleerde jaarrekening. Wat voor u van toepassing is, kunt u nakijken door middel van onze boekhoudcheck.

Binnen de markt bestaat de misvatting dat uw als bedrijf een accountant nodig bent, maar dit is in 80% van de gevallen niet nodig en kunt u volstaan met een administratiekantoor die voor u de jaarrekening samenstelt.

Samenstellen houdt in dat uw boekhouder op basis van de door u aangeleverde gegevens een jaarrekening opstelt die voldoet aan de wettelijke voorschriften qua inhoud en vorm. Hierop op vindt door ons toetsing plaats, maar geen formele zekerheid over de gegevens in de jaarrekening.

Bij een controle van de jaarrekening moet door een accountant met een zekere mate van zekerheid een uitspraak worden gedaan of de informatie in de jaarrekening al dan niet betrouwbaar is. De accountant moet de informatie op betrouwbaarheid controleren.