Welke richting gaat u op met uw bedrijf? Zelf aan het stuur van uw onderneming, kijk eens naar onderstaande items of dit voor uw bedrijf van toepassing is.

Strategie en ontwikkeling
Uw bedrijf is continu in beweging. De omgeving verandert, klanten wijzigen en de omstandigheden wisselen. Hoe speelt u hierop in? Wij stellen samen met u een strategisch plan met ambitieuze, maar realistische doelen op voor de komende drie tot vijf jaar.

Tijdens de sparringsessies komen behalve uw plannen, resultaten en ambities ook praktische zaken aan bod. De bezettingsgraad in uw onderneming, de seizoensinvloeden en branchevergelijkingen bijvoorbeeld. Behalve de sparringsessies kan een geschreven advies of ondernemingsplan onderdeel uitmaken van het traject.

Rechtsvorm
Welke rechtsvorm past het beste bij uw onderneming? U bent begonnen als eenmanszaak, maar de omvang van de onderneming neemt toe en de betreffende risico’s ook. Dan kan het verstandig zijn om over te stappen naar een andere rechtsvorm voor uw onderneming. Vagevuur Administratie & Advies denkt hierover met u mee. Wat zijn de fiscale en gevolgen voor de aansprakelijkheid van een eventuele wijziging.

Investering en financiering
Ondernemen betekent in veel gevallen investeren. Echter voordat u de investering doet, wilt u weten wat deze oplevert en wat de terugverdientijd ervan is. Wij  onderzoeken samen met u of de voorgenomen investering aansluit op uw ondernemingsplan, toekomstverwachting en ambities.

Daarbij wordt rekening gehouden met de resultaten en ontwikkeling van uw onderneming, maar ook met zaken waarop u als ondernemer weinig tot geen invloed heeft, zoals brancheontwikkelingen en de economie.

Wanneer u besluit om de investering te doen, analyseren de professionals van Vagevuur Administratie & Advies welke financiële ruimte binnen uw bedrijf bestaat en welke alternatieve financieringsvormen en –bronnen eventueel beschikbaar zijn.

Fusie en overname
Wanneer u uw zaak wilt fuseren, een bedrijf wilt overnemen of uw eigen bedrijf beschikbaar wilt stellen voor overname, heeft u een hoop afwegingen te maken. Bovendien is het van belang de risico’s in beeld te krijgen en af te dekken.

Uw ambities, verwachtingen en plannen worden stap voor stap doorgenomen. Als groei het doel is, is overname dan eigenlijk wel het meest voor de hand liggende antwoord? En als u tot overname besluit: welke bedrijven zijn dan geschikt, wat mogen ze kosten en hoe financiert u dat? Andersom kan het zijn dat u de waarde van uw eigen onderneming wilt laten vaststellen.

 

Bedrijfsvoering
Uw bedrijfsvoering verdient en behoeft continu reflectie. Hoe ontwikkelt het bedrijfsresultaat zich? Groeien uw omzet en winst? Of draait u juist verlies? En wat kunt u doen om die ontwikkelingen te stimuleren of om te buigen? Vagevuur Administratie & Advies heeft de kennis en ervaring in huis om op basis van cijfers te adviseren en eventueel bij te sturen. Daarbij komen zaken als leveranciers, voorraad, prijsstelling, financiële resultaten, risico’s en brancheontwikkelingen aan bod.

 

Bovenstaande adviestrajecten worden op basis van bestede tijd tegen ons uurtarief aan u gefactureerd.