Vagevuur Administratie & Advies stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze diensten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel wij ons best doen om de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk te houden
zijn wijzigingen, in welke vorm dan ook, te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze site kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Vagevuur Administratie & Advies sites. Vagevuur Administratie & Advies is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of het juist functioneren van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze sites. Hoewel
wij onze site regelmatig controleren kan de afwezigheid van virussen en andere programmatuur die de werking van uw computer en/of software kunnen beïnvloeden, ook in de ter download aangeboden bestanden, niet worden gegarandeerd.

Alle (auteurs-)rechten op teksten, afbeeldingen, of informatie in enige andere vorm, komen toe aan Vagevuur Administratie & Advies te Hellendoorn. Vertrouwelijke informatie, in welke vorm dan ook, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of derden is beschermd mag niet via deze site worden verzonden aan Vagevuur Administratie & Advies. Elke vorm van informatie die wij via deze site ontvangen zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Vagevuur Administratie & Advies behoudt zich het recht voor deze informatie te gebruiken ongeacht het doel.