Bedrijven die in financiële nood komen door de coronacrisis kunnen
uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit schrijft minister
Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

Fiscale maatregelen

Ondernemers die op papier hun problemen aantonen, hoeven voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting af te dragen aan de fiscus. Het kabinet hoopt met deze nieuwe maatregelen de economische pijn voor ondernemers zoveel mogelijk te verzachten.

BMKB

Mkb’ers die in financiële problemen dreigen te komen, kunnen de overheid vragen garant te staan voor leningen. Deze borgstellingsregeling (BMKB-regeling) voor kredieten moet bedrijven helpen om tijdelijke liquiditeitstekorten te kunnen opvangen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat hoopt dat deze maatregel binnen twee weken actief is.

Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Een van de voorwaarden is dat de malaise minimaal 2 en maximaal 24 voor werkuitval zorgt. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten.

Gevolgen

‘Het is evident dat de uitbraak van het coronavirus impact zal hebben op de mondiale, Europese en Nederlandse economie’, schrijft Wiebes. ‘Ook in Nederland zijn de economische consequenties merkbaar. De precieze impact op de Nederlandse economie zal afhangen van de snelheid waarmee het coronavirus onder controle komt in binnen- en buitenland, hetgeen op dit moment niet met zekerheid te voorspellen is. Zeker is wel dat de Nederlandse economie er goed voorstaat en voldoende buffers heeft om de negatieve economische gevolgen van het virus op te vangen.’

Geen verregaande maatregelen

Wiebes noemt de werkloosheid die historisch laag is en de aanwezigheid van financiële buffers bij overheid en bedrijfsleven. Ook is de weerbaarheid van de financiële sector de afgelopen tijd is versterkt. Mede hierom acht hij vergaande overheidsmaatregelen op economisch terrein vooralsnog niet nodig. Een overmatige beleidsreactie kan volgens Wiebes onnodige neveneffecten met zich meebrengen.

Gematigde groei

Het CPB vindt de economische impact van het coronavirus op dit moment moeilijk te voorspellen. In de zojuist gepubliceerde raming is aangenomen dat het virus snel onder controle komt. Maar is ook een scenario waarin het virus zich wijder verspreidt en langduriger impact heeft. Uitgaand van een beperkt effect van de verspreiding van het coronavirus groeit de Nederlandse economie in 2020 en 2021 gestaag door, met 1,4% in 2020 en 1,6% in 2021.

Meer faillissementen

De Amsterdamse kredietverzekeraar Atradius voorspelt dat het aantal faillissementen wereldwijd met gemiddeld 2 procent zal stijgen als gevolg van het coronavirus. Voor Nederland verwacht Atradius in 2020 een toename van 3 procent, 2 procent meer dan haar eerdere prognose. Ook bedrijven in Azië zullen hard worden getroffen: het aantal faillissementen stijgt er met 4 procent.